Sommarskola 2022

Sommarskola anordnas på Thorildsplans gymnasium för elev i årskurs 1 och 2 i någon av Stockholms stads gymnasieskolor.

Förutsättningar för att du ska antas är att

  • du är inskriven på nationellt program i någon av Stockholms stads kommunala gymnasieskolor i årskurs 1 eller 2
  • du har fått betyget F i en kurs som ingår i din studieplan.

Ansökan

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din hemskola för att få veta mer om hur du ansöker. Det är din hemskola som gör bedömning och beslutar att du ska studera vid sommarskolan.

Sommarskola för elever inför gymnasiet

Sommarskola arrangeras på Blackebergs gymnasium

  • för elever som saknar betyg från årskurs 9
  • för elev på språkintroduktion
  • för nyanländ elev i vissa ämnen.

Uppdaterad