Det här är Thorildsplans gymnasium

Hos oss ska alla känna sig sedda och få utrymme att vara sig själva – oavsett bakgrund, framtidsdrömmar och behov. Här finns någonting för alla.

 

Thorildsplans gymnasium är platsen som du kan växa i, där du kan utvecklas och vara kreativ. Vi erbjuder dig en varierad studiegång med kopplingar till näringslivet, studieresor och fältstudier. Undervisningen har fokus på din kunskapsutveckling som förbereder dig för fortsatta studier på högskola eller universitet.

Lokaler

Våra lokaler är anpassade efter våra program och utbud. Vi har en studio där du som elev kan sitta och studierna i lugn och ro. Det finns grupprum där du tillsammans med dina klasskamrater kan arbeta med grupparbeten. Förutom detta har vi även

 • välutrustade laborationssalar
 • idrottshall
 • gym
 • skolmatsal
 • cafeteria
 • trä- och metallverkstad
 • bild- och designsal
 • musiksal med rum för musikproduktion
 • aula

Du har även tillgång till vårt stora skolbibliotek med ett stort utbud och studiemöjligheter.

Skolbiblioteket

Biblioteket är en naturlig del för dig när du studerar på Thorildsplans gymnasium. Här får du en plats för research och studiero och är en kulturell mötesplats.

Måltider och skolrestaurangen

Maten lagas i stadens egna skolkök på Campus Konradsberg.

 • Välj mellan två rätter varav en är vegetarisk.
 • En dag i veckan är båda rätterna vegetariska.
 • Skolresturangen serverar även en stor salladsbuffé.

Elevengagemang

Elevkåren

Elevkåren jobbar tillsammans med skolledningen för att du ska få en rolig, trygg och lärorik upplevelse av dina år på skolan.

Föreningar

Du kan engagera dig i olika föreningar som

 • musikföreningen
 • idrottsföreningar som vollyboll, basket, fotboll med mera
 • schackföreningen
 • spelföreningen.

Skolans personal

Skolans personal består av ledningsgrupp, lärargrupper, elevhälsa och administrativ personal.

 • Våra lärare är behöriga och har lärarlegitimation.
 • Lärarna är organiserade i arbetslag som arbetar nära elevgrupperna där mentor är en viktig grundsten.
 • Elevhälsoteamet jobbar nära arbetslagen för att stödja lärare och elever.

Elevhälsa

I skolans elevhälsoteam arbetar också

 • kurator
 • skolsköterska
 • studie- och yrkesvägledare
 • specialpedagog
 • speciallärare.

Skol-IF

Vill du idrotta efter skoltid? Kom med i Skol-IF och träffa fler skolkamrater med samma intresse som du.

Uppdaterad