Program på Thorildsplans gymnasium

På Thorildsplans gymnasium väljer du mellan att läsa ett yrkesprogram eller en högskoleförberedande utbildning.

Gemenskap, kunskap, kreativitet, kvalitet, trygghet och studiero genomsyrar utbildningen.

Varierad undervisning för aktiva elever

Vi stimulerar dig till att ständigt vara aktiv, nyfiken och motiverad. Därför är undervisningen på Thorildsplans gymnasium varierad med 

  • studiebesök
  • föreläsningar
  • arbete i projekt
  • seminarier
  • studieresor.

Nationella och internationella kontakter

Thorildsplans gymnasium har ett väl utvecklat kontaktnät både nationellt och internationellt. Du har möjlighet att under din studietid hos oss delta i en fördjupad studieresa för programmet.

Specialpedagogisk verksamhet

På Thorildsplans gymnasium kan du läsa naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik, som specialpedagogisk verksamhet. En särskilt anpassad undervisning.

Våra nationella program

Vårt introduktionsprogram

Uppdaterad