Söka och byta till Thorildsplans gymnasium

Du som vill börja på Thorildsplans gymnasium ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i.

Du som vill söka till årskurs 1, 2023–2024

Om du vill börja hos oss i årskurs 1 söker du genom Gymnasieantagningen.

Vi följer gymnasieantagningens reservlista fram till 31 augusti. Från den 1 september följer vi vår reservlista. Vi rangordnar i första hand efter ditt slutbetyg från grundskolan. 

Intresseanmälan

För att ställa dig i vår reservlista fyller du i uppgifter i ett webbformulär. 

Kan vi erbjuda dig en plats kontaktar vi dig via e-post eller telefon som du angett i formuläret.

Du som vill söka till årskurs 2 eller 3

Du är välkommen att börja hos oss i årskurs 2 eller 3 förutsatt att

  • det finns lediga platser i någon av våra klasser
  • du tidigare har läst ungefär samma kurser som elever har läst tidigare år.

Urvalskriterier

Vi har två urvalskriterier:

  • hur väl ditt nuvarande kursupplägg matchar skolans
  • dina gymnasiebetyg du fått under årskurs ett.

Antagning av nya elever sker vid läsårsstart.

Skicka in din intresseanmälan

Om du vill byta till årskurs 2 eller 3 gör du en intresseanmälan.

Uppdaterad