Lärmiljö med hörteknik

Har du behov av hörteknik? Söker du till ett program med hörselanpassning?

På Thorildsplans gymnasium har vi undervisningssalar utrustade med modern hörteknik. Här finns också

  • elevhälsa och speciallärare med kompetens inom hörsel
  • akustikanpassade lokaler
  • lokaler med möblering för bästa lärmiljö.

Du ingår i en klass med cirka 20 elever för att minska risken för störande buller.

Behörig att söka

Du skickar in en bilaga och audiogram i samband med din ansökan till gymnasiet.

Under hela din gymnasieutbildning får du också stöd av arbetsgruppen för Hörsel- och synpedagogiska navet.

Uppdaterad