Inriktning elteknik

Inriktningen för dig som är händig och vill jobba med elteknik.

 

Efter utbildningen kan du till söka lärlingsanställning på företag eller studera vidare på yrkeshögskola.
Du kan också välja att lägga till ämnen som ger dig högskolebehörighet.

Programfördjupningskurser 700 poäng

  • Belysningsteknik, 100 poäng
  • Servicekunskap, 100 poäng
  • Matematik 2a, 100 poäng
  • Cad 1, 50 poäng
  • Cad 2, 50 poäng
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem, 100 poäng
  • Fastighetsautomation 1, 100 poäng
  • Elmotorstyrning, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024, El- och energiprogrammet, elteknik, Thorilds gymnasium (pdf)

Uppdaterad