Samhällsvetenskap

Är du nyfiken på din omgivning? Vill du veta mer om varför samhället och världen ser ut som den gör? Vad är det som påverkar människor, samhällen och vår jord? Vill du veta vad du kan göra för att bidra till en bättre värld? Då har du kommit till rätt skola och rätt program!

Inriktningen är den klassiska samhällsvetenskapliga inriktningen, där du breddar och fördjupar dina kunskaper inom olika samhällsfrågor. Du tolkar förklarar och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Du får lära dig om samhällsvetenskapens historia för att kunna analysera och förstå samhället vi lever i idag. Att få lära sig och få kunskap om vad som sker i dagens samhälle och med vår planet är en viktig del.

Vårt arbetssätt

Vi jobbar både tvärvetenskapligt och genom praktiska undersökningar av samhället. Det innebär att skolämnen snabbt omvandlas till problemlösning genom samarbete mellan ämnena.

Du får möjlighet att studera hur samhället fungerar genom samhällsvetenskapliga undersökningar som du och dina klasskamrater får uppdraget att utföra, bland annat genom projekt finansierade som stipendier– utomlands eller i Sverige.

Våra programfördjupningskurser fokuserar bland annat på

  • att identifiera historiska och nutida krafter som formar och omformar samhällen och planeten i allt snabbare takt 
  • att identifiera lösningar på samhällsproblemen med utgångspunkt från de globala målen.

Områden vi studerar

Du utvecklar förståelse för hur den politiska styrningen kan påverkas av den digitaliserade och allt mer internationaliserade ekonomin, som tenderar att styras av bland annat algoritmer och kryptovalutor

Du utvecklar förståelse för hur internet å ena sidan främjar demokratisering genom att fler kan komma till tals, men å andra sidan bidrar till ökad polarisering. Dels genom att alla som deltar i medieverkligheten behöver bli delade för att synas, vilket exempelvis ställer krav på att nyheter behöver vara kortfattade och tillspetsade. Dels hur uppkomsten av filterbubblor och ekokammare, som användaren länkats till via algoritmers faktaurval, bidrar till den ökade polariseringen.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Politik och hållbar utveckling, 100 poäng
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • Internationella relationer 1, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024, Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Thorildsplans gymnasium (pdf)

Uppdaterad