Studie- och yrkesvägledare

Här hittar du kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare.

Är du elev på skolan hittar du fler möjligheter i skolan att kontakta någon av skolans studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare besvarar bland annat dina frågor om

  • det finns ledig plats på ett program eller inriktning
  • vilka aktuella meritpoäng som krävs för ett visst program eller inriktning
  • vilka tillvalskurser du kan välja bland
  • vilka vägar du kan välja mellan för framtida arbete eller studier.

Studie- och yrkesvägledare

Natalie Gunnarsson

Studie- och yrkesvägledare för teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik, teknikprogrammet inriktning samhällsbyggande och miljö, teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling, samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap.
Telefon
Telefon 076-129 43 57
E-post
E-post syv.thn@edu.stockholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Petra Kärrström

Studie- och yrkesvägledare för samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, teknikprogrammet inriktning teknikvetenskap, el- och energiprogrammet.
Telefon
Telefon 076-1243517
E-post
E-post syv.thn@edu.stockholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Dia Rashid

Studie- och yrkesvägledare för ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, specialpedagogisk verksamhet AST-profil, flexibelt lärande.
Telefon
Telefon 076-124 35 16
E-post
E-post syv.thn@edu.stockholm.se

Uppdaterad