Studie- och yrkesvägledare

Här hittar du kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare.

Är du elev på skolan hittar du fler möjligheter i skolan att kontakta någon av skolans studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare besvarar bland annat dina frågor om

  • det finns ledig plats på ett program eller inriktning
  • vilka aktuella meritpoäng som krävs för ett visst program eller inriktning
  • vilka tillvalskurser du kan välja bland
  • vilka vägar du kan välja mellan för framtida arbete eller studier.

Studie- och yrkesvägledare

Elin Stenman

Studie- och yrkesvägledare för el- och energiprogrammet, teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik, inriktning samhällsbyggande och miljö.
Telefon
Telefon 076 - 129 43 57
E-post
E-post syv.thn@edu.stockholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Dia Rashid

Studie- och yrkesvägledare för ekonomiprogrammet, flexibelt lärande och specialpedagogisk profil inom autismspektra och teknikprogrammet inriktning design och produktutveckling.
Telefon
Telefon 076-124 35 16
E-post
E-post syv.thn@edu.stockholm.se

Uppdaterad