Studie- och yrkesvägledare

Här hittar du kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare.

Är du elev på skolan hittar du fler möjligheter i skolan att kontakta någon av skolans studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare besvarar bland annat dina frågor om

  • det finns ledig plats på ett program eller inriktning
  • vilka aktuella meritpoäng som krävs för ett visst program eller inriktning
  • vilka tillvalskurser du kan välja bland
  • vilka vägar du kan välja mellan för framtida arbete eller studier.

Studie- och yrkesvägledare

Elin Stenman

Studie- och yrkesvägledare för el- och energiprogrammet, teknikprogrammet inriktning Informations- och medieteknik, teknikprogrammet inriktning Samhällsbyggande och miljö och teknikprogrammet inriktning Design och produktutveckling.
Telefon
Telefon 076 - 129 43 57
E-post
E-post Syv.Thn@Edu.Stockholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Tanja Ekblom

Studie- och yrkesvägledare för naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet inriktning teknikvetenskap.
Telefon
Telefon 076 - 124 35 17
E-post
E-post Syv.Thn@Edu.Stockholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Anny Söderberg Vivanco

Studie- och yrkesvägledare för ekonomiprogrammet, flexibelt lärande och specialpedagogisk profil inom autismspektra.
Telefon
Telefon 076 - 124 35 16
E-post
E-post syv.thn@edu.stockholm.se

Uppdaterad