Skolledning

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledningen på Thorildsplans gymnasium.

Beroende på vilken fråga det gäller ska du kontakta rektor eller biträdande rektor. Om ditt ärende är kopplat till en elev som går på skolan skall du kontakta den biträdande rektor som är ansvarig för det program eleven går på.

Biträdande rektor

Hanna Mayer

Ansvarig för Teknik, inriktning informations- och medieteknik, SPP (Specialpedagogisk profil inom AST) och Flex.
Telefon
Telefon 08 - 508 435 06
E-post
E-post hanna.mayer@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Linnea Möller

Ansvarig för Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi.
Telefon
Telefon 08 - 508 435 07
E-post
E-post linnea.moller@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Per Kassman

Ansvarig för El- och energiprogrammet, Teknik inriktning design och produktutveckling, Teknik inriktning samhälle och miljö (profil arkitektur).
Telefon
Telefon 08 - 508 435 13
E-post
E-post per.kassman@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Robert Lundberg

Ansvarig för Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknik inriktning teknikvetenskap.
Telefon
Telefon 08 - 508 435 05
E-post
E-post robert.lundberg@edu.stockholm.se

Uppdaterad