Skolledning

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledningen på Thorildsplans gymnasium.

Beroende på vilken fråga det gäller ska du kontakta rektor eller biträdande rektor. Om ditt ärende är kopplat till en elev som går på skolan skall du kontakta den biträdande rektor som är ansvarig för det program eleven går på.

Tillförordnad rektor

Petra Jonasson

Telefon
Telefon 076-825 30 69
E-post
E-post petra.2.jonasson@edu.stockholm.se

Administrativ chef

Petra Jonasson

Ansvar för expedition, vaktmästeri och IT.
Telefon
Telefon 076-825 30 69
E-post
E-post petra.2.jonasson@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Linnea Möller

Ansvarig för: Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi. Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik, El- och energiprogrammet.
Telefon
Telefon 08-508 435 07
E-post
E-post linnea.moller@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Per Kassman

Ansvarig för: Specialpedagogisk profil inom AST, Flex, Elevhälsa och Skolbibliotek.
Telefon
Telefon 08 - 508 435 13
E-post
E-post per.kassman@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Robert Lundberg

Ansvarig för: Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, inriktning design och produktutveckling och inriktning samhälle och miljö med profil arkitektur.
Telefon
Telefon 08 - 508 435 05
E-post
E-post robert.lundberg@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Maria Nilsson

Ansvarig för samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende och samhällsvetenskap, och teknikprogrammet inriktning teknikvetenskap.
Telefon
Telefon 08 - 508 435 06
E-post
E-post maria.8.nilsson@edu.stockholm.se

Uppdaterad