Programinriktat val

Thorildsplans gymnasium erbjuder studier inom el- och energiprogrammet.

För att vara behörig till programinriktat individuellt val måste du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov.

Programinriktat val - introduktionsprogram

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program.Du ska, så snart som möjligt, kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Uppdaterad