Programinriktat val

Programmet är för dig som saknar betyg i några ämnen för att bli behörig till ett nationellt program.

Du ska så snabbt som möjligt bli klar med grundskoleämnena för att helt kunna fokusera på det nationella programmet. Tillsammans med dig skriver vi en individuell studieplan med mål, längd och innehåll.

Behörighet

För att få läsa hos oss behöver du ha godkända betyg i

 • svenska eller svenska som andraspråk

och

 • engelska eller matematik och i minst fyra andra ämnen eller
 • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Programinriktat val på Thorildsplans gymnasium

Hos oss kan du läsa programinriktat val mot teknikprogrammet. Du läser dina grundskoleämnen parallellt med studieplanen för teknikprogrammet och den inriktning du kommer att läsa. Du ingår i en av teknikprogrammets klasser och följer klassens schema.

Lokaler


Du har din undervisning i något av våra vanliga klassrum.

Du har också tillgång till

 • specialsalar för teknik och kreativa ämnen
 • verkstad
 • bibliotek
 • cafeteria
 • matsal.

En vanlig dag


Du läser dina grundskoleämnen i början eller i slutet av skoldagen upp till ett par dagar i veckan. Övrig tid följer du klassens ordinarie schema och läser gymnasiekurser.    

Ämnen och kurser du kan studera

Här finns både grundskoleämnen och gymnasiekurser som kan ingå i din studieplan

Grundskoleämnen: engelska, no-ämnen och so-ämnen
Gymnasiekurser: matematik och teknik är grundläggande, centrala kurser.
 
Det finns också

 • bild
 • CAD
 • design
 • engelska
 • idrott och hälsa
 • svenska
 • teknik med flera.

Nästa steg

Efter dina studier på programinriktat val fortsätter du på den aktuella inriktningen på teknikprogrammet. Om du har följt din aktuella studieplan, är du nu helt i fas med övriga elever som startade samtidigt med dig på Teknikprogrammet.

Uppdaterad