Teknikprogrammet

Genom att läsa teknikprogrammet på Thorildsplans gymnasium öppnar du dörrar för framtiden. Du kan läsa vidare och bli allt från ingenjör och arkitekt till spelutvecklare och webbdesigner.

Inriktning design och produktutveckling

Vill du vara med och utveckla morgondagens produkter? Du lär dig grunderna inom

 • teknikutveckling
 • gestaltning
 • visualisering.

Programfördjupningskurser 400 poäng

 • Bild och form 1a2, 50p
 • Digitalt skapande 1, 100p
 • Designmodeller, 100p
 • Design 2, 100p
 • CAD 2, 50p

På Thorildsplans gymnasium utvecklar du

 • din kreativitet
 • ditt logiska tänkande
 • din förmåga att skapa nya idéer.

Med hjälp av dessa designar du och utvecklar nya produkter och innovationer.

Inriktning informations- och medieteknik

Du kan börja jobba direkt efter gymnasiet eller välja att studera vidare.
Programmet passar dig som vill bli expert på datorer, programmering, webbutveckling och nätverksteknik.

Programfördjupningskurser 400 poäng

 • Programmering 2, 100p
 • Datorteknik 1a, 100p
 • Nätverksteknologier, 100p
 • Nätverksteknik, 100p

Inriktning samhällsbyggande, miljö och  arkitektur

Programmet ger dig förståelse för hur teknik och samhällsvetenskap hänger ihop och hur arkitektur är den gemensamma utgångspunkten. Du deltar i projekt där du samarbetar med olika verksamheter i samhället.

Programfördjupningskurser 400 poäng

 • Arkitektur – rum, 100p
 • Designmodeller, 50p+50p
 • Bild och form 1a1, 50p
 • CAD 1,50p
 • Teknik – specialisering, 100p

Inriktning teknikvetenskap

För dig som vill studera vidare efter gymnasiet, inriktningen ger dig full behörighet till de tekniska högskolorna.

 • Du arbetar med förståelsen för teknikutvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt.
 • Du använder ett experimentellt och undersökande arbetssätt i tvärvetenskapliga projekt med såväl teoretiska som praktiska inslag.
 • Hållbar utveckling är ett genomgående tema under de tre åren.

Programfördjupningskurser 400 poäng

 • Tillämpad programmering, 100p
 • Miljö och energikunskap, 50p+50p
 • Geografiska informationssystem, 100p
 • Engelska 7, 100p

Specialpedagogisk verksamhet

Har du behov av att studera i mindre grupp? Du kan få olika slags extra stöd.

Uppdaterad