Profil hörselanpassning

På Thorildsplans gymnasium kan du läsa ekonomiprogrammet eller teknikprogrammet, profil hörselanpassning. Undervisningen är anpassad för dig med hörselnedsättning.

Har du behov av hörteknik? Söker du till ett program med hörselanpassning? Du kan välja mellan två nationella program, ekonomiprogrammet eller teknikprogrammet. 

Du får

  • undervisning i en klass med cirka 22 elever
  • akustikanpassade klassrum
  • modern hörteknik i klassrummen och vid undervisning på andra platser
  • lärare med erfarenhet och utbildning i att undervisa elever med hörselnedsättning
  • möjlighet till ljudvila under skoldagen.

Under hela din gymnasieutbildning får du också stöd av kontaktpersoner från Hörsel- och synpedagogiska navet.

Behörig att söka

Du som har en konstaterad och dokumenterad hörselnedsättning är behörig att söka.

Hur söker jag?

Du hittar utbudet av program på webbplatsen för gymnasieantagningen i Storstockholm. Använd sökbegreppet ”hörsel”.

Ange ”specialpedagogisk verksamhet, profil hörsel” som ditt första val i din gymnasieansökan.

Du kompletterar din ansökan med blankett ”Särskilt behovsunderlag för ansökan till nationella utbildningar med specialpedagogisk verksamhet”.
Personal på din skola hjälper dig att fylla i.

Du skickar in blankett och aktuellt audiogram i samband med din ansökan till gymnasiet.

Om programmen i korthet

Gillar du att driva idéer och att tänka kreativt? Ekonomiprogrammet på Thorildsplans gymnasium passar dig som är intresserad av företagande och frågor om globalisering.

Genom att läsa teknikprogrammet på Thorildsplans gymnasium öppnar du dörrar för framtiden. Du kan läsa vidare och bli allt från ingenjör och arkitekt till spelutvecklare och webbdesigner.

Uppdaterad