Specialpedagogisk verksamhet

På Thorildsplans gymnasium kan du läsa naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik, som specialpedagogisk verksamhet. En särskilt anpassad undervisning.

Har du en diagnos inom autismspektrumtillstånd och därför behov av att läsa i en mindre, anpassad undervisningsgrupp, kan du välja mellan två nationella program, naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik.

Du får

  • undervisning i en grupp om 10 elever
  • ett hemklassrum
  • en bestämd plats
  • egen dator som arbetsredskap.

Undervisningen sker i huvudsak mellan 09.00–16.00. Du äter lunch klockan 10.30. Då är matsalen öppen endast för dig, dina kamrater och lärare.

Studierna planeras på tre år med möjlighet för dig att ansöka om ett fjärde år utifrån dina förutsättningar och behov.

Ett utökat mentorskap

Ett utökat mentorskap innebär att du och dina föräldrar eller vårdnadshavare kan ha en tätare kontakt med din mentor. Du får en närmre kontakt med din mentor för att underlätta, utveckla och stötta din sociala förmåga där du behöver.

Social träning

Du tränar din sociala förmåga vid studiebesök och projektarbeten för att förbereda dig inför vidare studier. Under årskurs 2 åker du och dina kamrater på en klassresa till Gotland.

Individuellt val

Du kan läsa engelska 7 som individuellt val. Övriga individuella val läser du i större grupp på skolan under årskurs 3.

Poängplaner

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024, Specialpedagogisk verksamhet - Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap, Thorildsplans gymnasium (pdf)

Poängplan 2023/2024, Specialpedagogisk verksamhet, Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik, Thorildsplans gymnasium (pdf)

Om programmen i korthet

Naturvetenskapsprogrammet passar för dig som är intresserad av matematik, biologi, fysik och kemi och som gillar att laborera. Men även för dig som är intresserad av ett hållbart samhälle och samhällskunskap.

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik

Uppdaterad