Inriktning samhällsbyggande, miljö och arkitektur

Inriktningen ger dig förståelse för hur teknik och samhällsvetenskap hänger ihop och hur arkitektur är den gemensamma utgångspunkten.

 

Du deltar i projekt där du samarbetar med olika verksamheter i samhället.

Programfördjupningskurser 400 poäng

  • Arkitektur – rum, 100 poäng
  • Designmodeller, 100 poäng
  • Bild och form 1a1, 50 poäng
  • Cad 1, 50 poäng
  • Teknik – specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024, Teknikprogrammet, samhällsbyggande och miljö, Thorildsplans gymnasium (pdf)

Uppdaterad