Inriktning teknikvetenskap

För dig som vill studera vidare efter gymnasiet, inriktningen ger dig full behörighet till de tekniska högskolorna.

 

  • Du arbetar med förståelsen för teknikutvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt.
  • Du använder ett experimentellt och undersökande arbetssätt i tvärvetenskapliga projekt med såväl teoretiska som praktiska inslag.
  • Hållbar utveckling är ett genomgående tema under de tre åren.

Programfördjupningskurser 400 poäng

  • Tillämpad programmering, 100 poäng
  • Miljö och energikunskap, 50 poäng+50 poäng
  • Geografiska informationssystem, 100 poäng
  • Engelska 7, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021-2022, Teknikprogrammet, teknikvetenskap, Thorilds gymnasium (pdf, 215 kB,nytt fönster)

Uppdaterad