Inriktning informations- och medieteknik

Du kan börja jobba direkt efter gymnasiet eller studera vidare, du väljer din väg efter dina studier på Thorildsplans gymnasium.

 

Programmet passar dig som vill bli expert på datorer, programmering, webbutveckling och nätverksteknik.

Programfördjupningskurser 400 poäng

  • Programmering 2, 100 poäng
  • Engelska 7, 100 poäng
  • Nätverksteknologier, 100 poäng
  • Nätverksteknik, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024, Teknikprogrammet, informations- och medieteknik, Thorildsplans gymnasium (pdf)

Specialpedagogisk verksamhet

På Thorildsplans gymnasium kan du läsa naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik, som specialpedagogisk verksamhet. En särskilt anpassad undervisning.

Lärmiljö med hörteknik

Har du behov av hörteknik? Söker du till ett program med hörselanpassning?

Flera av Stockholms stads skolor har undervisningssalar utrustade med modern hörteknik. Här finns också

  • elevhälsa och speciallärare med kompetens inom hörsel
  • akustikanpassade lokaler
  • lokaler med möblering för bästa lärmiljö.

Du ingår i en klass med cirka 20 elever för att minska risken för störande buller.

Behörig att söka

Du skickar in en bilaga och audiogram i samband med din ansökan till gymnasiet.

Under hela din gymnasieutbildning får du också stöd av arbetsgruppen Hörsel- och synpedagogiska navet. 

Uppdaterad