Inriktning informations- och medieteknik

Du kan börja jobba direkt efter gymnasiet eller studera vidare, du väljer din väg efter dina studier på Thorildsplans gymnasium.

 

Programmet passar dig som vill bli expert på datorer, programmering, webbutveckling och nätverksteknik.

Programfördjupningskurser 400 poäng

  • Programmering 2, 100 poäng
  • Datorteknik 1a, 100 poäng
  • Nätverksteknologier, 100 poäng
  • Nätverksteknik, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022-2023, Teknikprogrammet, informations- och medieteknik, Thorilds gymnasium (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad