Inriktning teknikvetenskap

För dig som vill studera vidare efter gymnasiet, inriktningen ger dig full behörighet till de tekniska högskolorna.

 

  • Du arbetar med förståelsen för teknikutvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt.
  • Du använder ett experimentellt och undersökande arbetssätt i tvärvetenskapliga projekt med såväl teoretiska som praktiska inslag.
  • Hållbar utveckling är ett genomgående tema under de tre åren.

Programfördjupningskurser 400 poäng

  • Engelska 7, 100 poäng
  • Teknik – specialisering, 100 poäng
  • Miljö- och energikunskap, 100 poäng
  • Cad 1, 50 poäng
  • Cad 2, 50 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024, Teknikprogrammet, teknikvetenskap, Thorildsplans gymnasium (pdf)

Uppdaterad