Ekonomiprogrammet

Gillar du att driva idéer och att tänka kreativt? Ekonomiprogrammet på Thorildsplans gymnasium passar dig som är intresserad av företagande och frågor om globalisering.

Ditt yrkesliv efter ekonomiprogrammet kan se ut på en mängd olika sätt.

Du kan

  • hålla i trådarna på ett företag
  • ansvara för budgetar
  • hålla koll på företagets omsättning
  • starta ett företag och vara din egen chef.

Dina kunskaper och kompetenser utvecklas bäst i interaktion med verkligheten genom entreprenörskap och kreativt lärande. 

Diplomerad gymnasieekonom

På Thorildsplans gymnasium kan du bli diplomerad gymnasieekonom. Diplomeringen gör dig mer förberedd för högskolestudier och mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Studiebesök

I årskurs två planeras besök på internationella företag, institutioner och organisationer.

Planera din framtid

I samverkan mellan skola och arbetsliv får du inspiration att planera din framtid.

På arbetsmarknadsdagar träffar du representanter från företag, högskolor och universitet som vägleder dig inför kommande yrkesval.

Inriktning ekonomi

 

Du deltar i ämnesövergripande projekt, gör studiebesök och har kontakt med företag.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Företagsekonomi – specialisering, 100 poäng
  • Marknadsföring, 100 poäng
  • Engelska 7, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024, Ekonomiprogrammet, ekonomi, Thorildsplans gymnasium (pdf)

Lärmiljö med hörteknik

Har du behov av hörteknik? Söker du till ett program med hörselanpassning?

Flera av Stockholms stads skolor har undervisningssalar utrustade med modern hörteknik. Här finns också

  • elevhälsa och speciallärare med kompetens inom hörsel
  • akustikanpassade lokaler
  • lokaler med möblering för bästa lärmiljö.

Du ingår i en klass med cirka 20 elever för att minska risken för störande buller.

Behörig att söka

Du skickar in en bilaga och audiogram i samband med din ansökan till gymnasiet.

Under hela din gymnasieutbildning får du också stöd av arbetsgruppen Hörsel- och synpedagogiska navet. 

Uppdaterad